Katedra správní vědy a správního práva

14221014 KSVSP PrF

Zaměstnanci

Profesoři


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce