EN

Katedra správní vědy a správního práva

logo Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva
14221014 KSVSP Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci


Další aplikace