logo Právnická fakulta Ústav práva a technologií
14221022 ÚPT Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuprof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci