logo Fakulta sociálních studií Katedra psychologie
14231012 KPsych Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři

Externí spolupracovníci


Další aplikace