Institut pro psychologický výzkum

14235020 INPSY VP

Zaměstnanci

Odborní asistenti


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce