logo Fakulta sociálních studií Studijní oddělení
Děkanát
14239913 StudO Děk Fakulta sociálních studií MU

vedoucí odděleníIng. Jan Písařík

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci