logo Přírodovědecká fakulta Depozice tenkých vrstev a nanostruktur
Fyzikální sekce
14312032 DTVN Fyz Přírodovědecká fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci