logo Přírodovědecká fakulta Diagnostika a modelování plazmatu
Fyzikální sekce
14312033 DMP Fyz Přírodovědecká fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištědoc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci