logo Přírodovědecká fakulta Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek
Fyzikální sekce
14312035 OTVPPL Fyz Přírodovědecká fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci