logo Přírodovědecká fakulta Aplikovaná plazmochemie
Fyzikální sekce
14312036 AplPlaz Fyz Přírodovědecká fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci