EN

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

logo Přírodovědecká fakulta Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Chemická sekce
14313060 RECETOX Chem Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Další aplikace