logo Přírodovědecká fakulta Oddělení fyziologie a imunologie živočichů
Ústav experimentální biologie
1431401013 Zivoc ÚEB Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci