logo Přírodovědecká fakulta Oddělení mikrobiologie
Ústav experimentální biologie
1431401015 Mikrob ÚEB Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištědoc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci