logo Přírodovědecká fakulta Oddělení mikrobiologie
Ústav experimentální biologie
1431401015 Mikrob ÚEB Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištědoc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci