logo Přírodovědecká fakulta Ekologie rašelinišť
Ústav botaniky a zoologie
1431402023 EkoRas ÚBZ Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištědoc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci