logo Přírodovědecká fakulta Psychosociální faktory
Environmentální epidemiologie
1431803060 Psych EnvEpi RECETOX MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci