logo Přírodovědecká fakulta Design studií a management dat
Populační studie CELSPAC
1431806020 DesignStud CELSPAC RECETOX MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Pavel Piler, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce