Biobanka a laboratoře CELSPAC

1431806040 Bioban CELSPAC

Zaměstnanci

Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce