logo Přírodovědecká fakulta Laboratoře analýzy mikrobiomu
Centrální laboratoře
1431807020 MicroBiom CentLab RECETOX MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Petra Vídeňská, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci