logo Přírodovědecká fakulta Oddělení pro projektovou podporu
Děkanát
14319920 OPP Děk Přírodovědecká fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníIng. Bc. Martin Hovorka

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci