logo Fakulta informatiky Institut teoretické informatiky
Katedra teorie programování
1433101110 ITI KTP Katedry MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.

Externí spolupracovníci