logo Pedagogická fakulta Ekonomické oddělení
Děkanát
14419914 EO Děk Pedagogická fakulta MU

vedoucí odděleníMgr. Bc. Alexandra Peschlová

Zaměstnanci