logo Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství
14561020 KPH Ekonomicko-správní fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci