logo Výzkumná skupina Jaroslava Koči
Centrum strukturní biologie
14711016 VyCh CSB Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniorprof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci