logo Centrální laboratoř Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie
Centrum strukturní biologie
14711023 CryoEM CSB Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí sdílené laboratořeMgr. Jiří Nováček, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci