logo Výzkumná skupina Jiřího Fajkuse
Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin
14712008 MKChr MCGPR Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniorprof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci