logo Laboratoř rostlinného výzkumu
Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin
14712023 Plants MCGPR Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí sdílené laboratořeMgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci