logo Výzkumná skupina Milana Brázdila
Centrum neurověd
14714004 NEU4 CN Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniorprof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci