logo Výzkumná skupina Ivana Rektora
Centrum neurověd
14714006 NEU6 CN Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniorprof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci