logo Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování
Centrum neurověd
14714021 MAFIL CN Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí sdílené laboratořeIng. Michal Mikl, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci