logo Výzkumná skupina Jiřího Pinkase
Centrum pokročilých nanotechnologií a mikrotechnologií
14715003 SAN CNMT Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniorprof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Zaměstnanci