logo Správa budov
Správa Univerzitního kampusu Bohunice
148280 SprBud SUKB Masarykova univerzita MU

vedoucí pracovištěIng. Lukáš Kreidl

Zaměstnanci