logo Bezpečnostní tým - CSIRT-MU
Divize kyberbezpečnosti a správy dat
14920260 CSIRT-MU DKSD Ústav výpočetní techniky MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěBc. Tomáš Plesník
zástupce vedoucího pracovištěRNDr. Vít Rusňák, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci