logo Skupina výzkumu a inovací
Bezpečnostní tým - CSIRT-MU
1492026030 SVI CSIRT-MU Divize kyberbezpečnosti a správy dat MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěRNDr. Vít Rusňák, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci