logo Koordinace projektů a komunikace
Divize informačních systémů
14920440 KPK DIS Ústav výpočetní techniky MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěRNDr. Martin Jakubička

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci