logo Divize IT služeb
Ústav výpočetní techniky
149205 DITS ÚVT Masarykova univerzita MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěIng. Filip Janovič, PhD., MBA
zástupce vedoucího pracovištěMgr. Břetislav Regner

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci