logo Řízení IT služeb
Divize IT služeb
14920570 CPS DITS Ústav výpočetní techniky MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěIng. Filip Janovič, PhD., MBA

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci