EN

Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě

logo Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě
Centrum jazykového vzdělávání
149611 OddLF CJV Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
zástupkyně vedoucího odděleníMgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci


Další aplikace