logo Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě informatiky
Centrum jazykového vzdělávání
149633 OddFI CJV Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Eva Rudolfová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci