logo Oddělení vnějších vztahů a marketingu
Odbor komunikace a vnějších vztahů
14994320 OddVVM OKVV Rektorát MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí oddělení (pověřen výkonem funkce)Mgr. Tomáš Kudela

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci