1. Aprobační komise
 2. Akademický senát
 3. Asistenti ASMU
 4. Legislativní komise ASMU
 5. Ekonomická komise ASMU
 6. Volební a mandátová komise ASMU
 7. Doktorandská komise ASMU
 8. Disciplinární komise
 9. Emeritní profesoři
 10. Evidence spolupracovníků pracoviště
  • Katedra environmentálních studií
  • Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku
 11. Mezinárodní vědecká rada
 12. Kolegium děkana
 13. Knihovní komise
 14. Dislokační komise
  • Středoevropský technologický institut
 15. Ekonomická komise
 16. Ediční rada (vědecká redakce)
 17. Etická komise
 18. Etická komise pro výzkum
 19. IT komise
  • Středoevropský technologický institut
 20. Ubytovací komise
 21. Rada pro kulturu a umění
 22. Komise pro rozvoj a zajištění kvality doktorského studia
 23. Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení
 24. Panel pro rovné příležitosti
 25. Redakční rada Magazínu M
 26. Rada pro informační technologie
 27. Rada pro transfer technologií
 28. Komise pro studium
 29. Stipendijní komise
 30. Komise pro stravovací politiku
 31. Programová rada Univerzitního centra Telč
 32. Rada pro rozvoj výzkumných infrastruktur
 33. Rada pro výstavbu
 34. Programová rada Univerzity třetího věku
 35. Komise pro pediatrickou specializaci
 36. Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce
 37. Kolegium rektora
 38. Kolegium ředitele
 39. Rozšířené kolegium rektora
 40. Rada pro strategické výzkumné projekty
 41. Krizový štáb
 42. Komise pro technický rozvoj
 43. Krizový výbor
 44. Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
 45. Rozšířené kolegium děkana
 46. Legislativní rada
 47. Likvidační komise
 48. Oborová komise
 49. Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU
 50. Oborová rada
 51. Porada vedení
 52. Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
 53. Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin
 54. Pracovní skupina pro simulace v medicíně
 55. Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci
 56. Rada garantů studijních programů
 57. Rozvrhová komise
 58. Rada pro vnitřní hodnocení
 59. Zástupci MU v RVŠ
 60. Správní rada
 61. Vedení
 62. Vědecká rada