1. Aprobační komise
 2. Akademický senát
 3. Asistenti ASMU
 4. Legislativní komise ASMU
 5. Ekonomická komise ASMU
 6. Volební a mandátová komise ASMU
 7. Disciplinární komise
 8. Emeritní profesoři
 9. Evidence spolupracovníků pracoviště
  • Katedra environmentálních studií
  • Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku
 10. Mezinárodní vědecká rada
 11. Kolegium děkana
 12. Knihovní komise
 13. Dislokační komise
  • Středoevropský technologický institut
 14. Ekonomická komise
 15. Ediční rada (vědecká redakce)
 16. Etická komise
 17. Etická komise pro výzkum
 18. IT komise
  • Středoevropský technologický institut
 19. Ubytovací komise
 20. Rada Kulturního centra
 21. Rada pro kulturu a umění
 22. Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení
 23. Panel pro rovné příležitosti
 24. Redakční rada Magazínu M
 25. Rada pro informační technologie
 26. Rada pro transfer technologií
 27. Komise pro studium
 28. Komise pro strategii
  • Středoevropský technologický institut
 29. Stipendijní komise
 30. Komise pro stravovací politiku
 31. Programová rada Univerzitního centra Telč
 32. Koordinační rada pro učitelství
 33. Rada pro výstavbu
 34. Programová rada Univerzity třetího věku
 35. Komise pro pediatrickou specializaci
 36. Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce
 37. Kolegium rektora
 38. Kolegium ředitele
 39. Rozšířené kolegium rektora
 40. Rada pro strategické výzkumné projekty
 41. Krizový štáb
 42. Komise pro technický rozvoj
 43. Krizový výbor
 44. Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
 45. Rozšířené kolegium děkana
 46. Legislativní rada
 47. Likvidační komise
 48. Oborová komise
 49. Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU
 50. Oborová rada
 51. Porada vedení
 52. Pracovní skupina pro HR Award
 53. Pracovní skupina pro infrastrukturu
 54. Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
 55. Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin
 56. Pracovní skupina pro simulace v medicíně
 57. Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci
 58. Rada garantů studijních programů
 59. Rozvrhová komise
 60. Rada studijních programů
 61. Rada pro vnitřní hodnocení
 62. Zástupci Masarykovy univerzity v Radě vysokých škol
 63. Správní rada
 64. Vedení
 65. Vědecká rada