1. Board for Economics
 2. Academic Senate
 3. Assistents
 4. Legal Committee of the AS MU
 5. Economic Committee of the AS MU
 6. Electoral and Mandate Committee of the AS MU
 7. Disciplinary Committee
 8. Committee
 9. Evidence spolupracovníků pracoviště
  • Department of Environmental Studies
  • Institute for Transport Economics, Geography and Policy
 10. International Scientific Advisory Board
 11. Dean's Board
 12. Knihovní komise
 13. Space Allocation Committee
  • Central European Institute of Technology
 14. Finance Comittee
 15. Publishing Board (Convocation)
 16. Ethics Board
 17. Research Ethics Committee
 18. Comittee for Information Technology
  • Central European Institute of Technology
 19. Accomodation Board
 20. Board for Culture Centre
 21. Board fo Culture and the Arts
 22. Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení
 23. Equal Opportunity Panel
 24. Editorial Board of the University Magazine
 25. Information Technologies Board
 26. Technologies Transfer Board
 27. Committee for Studies
  • Faculty of Economics and Administration
 28. Strategy Committee
  • Central European Institute of Technology
 29. Student Grants Board
 30. Canteens Board
 31. Board for Studies of the University Centre in Telč
 32. Board for Teacher Studies
 33. Development Board
 34. Board for Studies of the University of the 3rd Age
 35. Komise pro pediatrickou specializaci
 36. Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce
 37. Rector's Board
 38. Director's Board
  • Central European Institute of Technology
  • Institute of Computer Science
 39. Expanded Rector's Board
 40. Committee for Strategic Research Projects
 41. Emergency Committee
 42. Komise pro technický rozvoj
 43. Emergency Board
 44. Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
 45. Dean's Advisory Board
 46. Legal Board
 47. Likvidační komise
  • Faculty of Medicine
  • Faculty of Law
  • Faculty of Social Studies
  • Faculty of Informatics
  • Faculty of Education
  • Faculty of Sports Studies
  • Faculty of Economics and Administration
  • Management of the University Campus at Bohunice
  • Support Centre for Students with Special Needs
  • Institute of Computer Science
  • Language Centre
 48. Doctoral Committee
 49. Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU
 50. Doctoral Board
 51. CEO Management
 52. Pracovní skupina pro HR Award
 53. Pracovní skupina pro infrastrukturu
 54. Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
 55. Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin
 56. Pracovní skupina pro simulace v medicíně
 57. Working Group for Visual Presentation Strategy
 58. Rada garantů studijních programů
 59. Rozvrhová komise
 60. Rada studijních programů
  • Faculty of Economics and Administration
 61. Board for Sustainable Developement
 62. Internal Evaluation Board
 63. Masaryk University Deputies in Council of Higher Education Institutions
 64. Board of Trustees
 65. Senior Management
 66. Scientific Board