1. Aprobační komise
 2. Akademický senát
 3. Asistenti ASMU
 4. Legislativní komise ASMU
 5. Ekonomická komise ASMU
 6. Volební a mandátová komise ASMU
 7. Doktorandská komise ASMU
 8. Disciplinární komise
 9. Emeritní profesoři
 10. Evidence spolupracovníků pracoviště
  • Katedra environmentálních studií
  • Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku
 11. Mezinárodní vědecká rada
 12. Kolegium děkana
 13. Knihovní komise
 14. Dislokační komise
  • Středoevropský technologický institut
 15. Ekonomická komise
 16. Ediční rada (vědecká redakce)
 17. Etická komise
 18. Etická komise pro výzkum
 19. IT komise
  • Středoevropský technologický institut
 20. Ubytovací komise
 21. Rada pro kulturu a umění
 22. Komise pro rozvoj a zajištění kvality doktorského studia
 23. Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení
 24. Panel pro rovné příležitosti
 25. Redakční rada Magazínu M
 26. Rada pro informační technologie
 27. Rada pro transfer technologií
 28. Stipendijní komise
 29. Komise pro stravovací politiku
 30. Programová rada Univerzitního centra Telč
 31. Rada pro rozvoj výzkumných infrastruktur
 32. Rada pro výstavbu
 33. Programová rada Univerzity třetího věku
 34. Komise pro pediatrickou specializaci
 35. Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce
 36. Kolegium rektora
 37. Kolegium ředitele
 38. Rozšířené kolegium rektora
 39. Rada pro strategické výzkumné projekty
 40. Krizový štáb
 41. Komise pro technický rozvoj
 42. Krizový výbor
 43. Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
 44. Rozšířené kolegium děkana
 45. Legislativní rada
 46. Likvidační komise
 47. Oborová komise
 48. Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU
 49. Oborová rada
 50. Porada vedení
 51. Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
 52. Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin
 53. Pracovní skupina pro simulace v medicíně
 54. Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci
 55. Rada garantů studijních programů
 56. Rozvrhová komise
 57. Rada pro vnitřní hodnocení
 58. Zástupci MU v RVŠ
 59. Správní rada
 60. Vedení
 61. Vědecká rada