Volební a mandátová komise ASMU — Přírodovědecká fakulta

Zápisy z jednání