Expertní skupina HR Award — Farmaceutická fakulta

Zápisy z jednání

Interní členové