Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení — Masarykova univerzita

Zápisy z jednání