Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení — Masaryk University

Meeting minutes