Oborová komise — FF: Německá literatura (něm.) (7310V104)

Zápisy z jednání

Interní členové

Externí členové


Oborová komise — FF: Románské literatury (7310V139)

Zápisy z jednání

Interní členové

Externí členové


Oborová komise — FF: Latinská medievistika (7310V227)

Zápisy z jednání

Interní členové

Externí členové


Oborová komise — FF: Teorie vyprávění (7310V362)

Zápisy z jednání

Interní členové

Externí členové


Oborová komise — FF: Literární komparatistika (8106V002)

Zápisy z jednání

Interní členové

Externí členové