Oborová komise — FF: Německá literatura (něm.) (7310V104)

Zápisy z jednání

Interní členové

Externí členové


Oborová komise — FF: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury (8104V006)

Zápisy z jednání

Interní členové

Externí členové


Oborová komise — FF: Literární komparatistika (8106V002)

Zápisy z jednání

Interní členové

Externí členové