Pracovní skupina pro simulace v medicíně — Lékařská fakulta

Zápisy z jednání

Interní členové