Školitelé PhD — LF: Kardiologie (5103V073)

Zápisy z jednání